Lager lista mašina

Ofset masine - HEIDELBERG

                                                                          - 18. april 2023. -

- Heidelberg SM 52-2  N+P   Dvobojni ofset formata B3 (37x52 cm). God. proizvodnje 2001. Odštampala 36 mil. otisaka. Sistem 2/0 (bez okretača). Jedan vlasnik. Oprema: CP Tronic. Polu-automatska zamena ploča. Automatsko pranje valjaka. Vlaženje Alcolor. Uređaj za hlađenje. Puder aparat. Hromirani cilindri. Dodatak za numeraciju i perforaciju. Pripadajući alati i dokumentacija. Max. brzina 15.000 otisaka/h. Debljina materijala: 0,04-0,5 mm. Lokacija EU. Slike dostupne. U vrlo dobrom stanju. Cena: 23.500 EUR LOT.

- Heidelberg GTO 52-4 P     Četvorobojni ofset formata B3 (36x52 cm). Godina proizvodnje 1988. Odštampala 84 mil. otisaka. Perfektor (4/0-2/2).  Komandni pult CPC 1-02. Vlaženje Alcolor sa sistemom Baldwin. Poseduje pripadajuće alate i dokumentaciju. U dobrom optičkom i tehničkom stanju. U proizvodnji, test u radu moguć. Lokacija EU. Cena: 18.500 EUR LOT.

- Heidelberg Printmaster 52-4 (+L)     Četvorobojni ofset formata B3 (36x52 cm). Godina proizvodnje 2006. Odštampala 41 mil. otisaka. Sistem 4/0 (nema perfektor). Plus verzija. Komandni pult. Segmentni bojanici. Vlaženje Varn-Kompac sa sistemom Baldwin. Poseduje pripadajuće alate i dokumentaciju. U dobrom optičkom i tehničkom stanju. U proizvodnji, test u radu moguć. Napomena: uz mašinu se dobija i insertovana lak jedinica sa IR sušačem. Tako da se (po potrebi) dobija četvorobojna ofset mašina sa lak jedinicom. Lokacija  EU. Cena: 40.500 EUR LOT.

- Heidelberg SM 52-4 UV Anicolor    Četvorobojni ofset formata B3 (520x360 mm) s lak jedinicom. God. proizvodnje 2010. Odštampala 48 mil. otisaka. Sistem 4/0 (nema Perfektor). Oprema: Press Center, Instant Gate (CIP Link). Polu-automatska zamena ploča. InkStar Compact. Vlaženje Alcolor Vario. AlcoSmart. Automatsko pranje valjaka.  CombiStar hlađenje bojenih valjaka. Hromirani cilindri. Puder aparat Weko AP 110. IST UV interdeck sušač. IST IV krajnji sušač. Instant gate. Ink chanber for color unit Anicolor.  Offline Automated washers ink Chamber blade. CombyStar Dry Star. Antistatic Static Star Compact. Produženo izlaganje. Debljina materijala: 0,04-0,6 mm. Test u proizvodnji moguć. Slike dostupne. Loakcija  EU. Cena: 64.000 EUR LOT.

Heidelberg SM 74-2 P    Dvobojni ofset formata B2 (520x740 mm). Godina proizvodnje 1998. Odštampala 38 mil. Sistem 2/0 (nema Perfektor). Oprema: CPC 1-04, CP Tronic, Preset. Autoplate. Vlaženje Alcolor. Sistem Technotrans. Automatsko pranje valjaka. Automatsko pranje gume. Automatsko pranje druk cilindra. Antistatik uređaj Eltex. Puder aparat. Hromirani ploči i druk cilindri. Bušač i savijač ploča. Bez oštećenja na cilindrima i zupčanicima. U izuzetno dobrom stanju. U proizvodnji, test u radu moguć. Slike dostupne. Lokacija Balkan. Cena: 38.000 EUR EXW. (na licu mesta, bez demontaže)

- Heidelberg SM 74-4 P3 H     Četvorobojni ofset formata B2 (530x740 mm). God. proizvodnje 1998. Odštampala 87 mil. otisaka. Sistem 4/0 (nema Perfektor). Oprema: CPC 1-04, CP Tronic, Coocoking, Preset. Semi-Autoplate, Automatski sistemi pranja (valjci, guma, druk). Vlaženje Alcolor. Sistem Technotrans.  Puder aparat Grafix Alphatronic 200. Anti-Static sistem. Visoko izlaganje. Dimenzije 763x276x187 cm. Težina 19.850 kg. Potrošnja 53,5 kW. U izutetno dobrom i čistom stanju. Održavao isključivo Heidelberg servis, test u radu moguć. Pripadajući alati i kompletna dokumentacija. Slike i video dostupni. Lokacija Severna EU. Cena: 135.000 EUR LOT.

- Heidelberg SM 74-4 P3 H     Četvorobojni ofset formata B2 (530x740 mm). God. proizvodnje 2008. Odštampala 110 mil. otisaka. Perfektor (4/0-2/2). Oprema: CP 2000 Prinect Press Center, Cocoking, Preset, Semi-Autoplate, Automatski sistemi pranja (valjci, guma, druk). Vlaženje Alcolor. Sistem Technotrans Hydro Star.  Puder aparat Grafix Alphatronic 200. Anti-Static sistem. Visoko izlaganje U dobrom stanju, test u radu moguć. Pripadajući alati i kompletna dokumentacija. Slike dostupnr. Lokacija EU. Cena: 135.000 EUR LOT.

- Heidelberg CD 74-5 P3 H   Petobojna ofset mašina formata B2 (52x74 cm). Godina proizvodnje 2007. Odštampala 82 mil. otisaka. Perfektor (2/3+5/0). Oprema: CP 2000, Preset. Prepress interface V3 sa karticom. Autoplate. Vlaženje Alcolor Vario. Technotrans beta C + jedinica za vazdušno hlađenje. Svi sistemi za automatska pranja (valjci, guma, cilindri). Kontrola temerature bojenih valjaka. DryStar 2000. CAN DryStar.  Visoko izlaganje. Mašina u dobrom optičkom i tehničkom stanju. Pregledana, demontirana, očišćena, na lageru. Lokacija EU. Slike dostupne. Cena: 252.000 EUR LOT.

- Heidelberg SM 74-5 P3 L    Petobojna ofset mašina formata B2 (52x74cm) sa lak jedinicom (Anilox). Godina proizvodnje 2010. Odštampala 121 mil. otisaka. Perfektor (2/3+5/0). Oprema: Prinect Press Centre, Axis Control, Instant gate, Preset. Autoplate. Vlaženje Alcolor. Technotrans Beta C circulation. Ink temperature control. Sistemi za automatska pranja (valjci, guma, druk). Puder aparat Weko AP 232. Anilox coater (lak jedinica). Heidelberg Dry star IR sušenje. Visoko izlaganje. Mašina u dobrom optičkom i tehničkom stanju. Test u proizvodnji moguć. Lokacija  EU. Slike dostupne. Cena: 237.000 EUR LOT.

- Heidelberg CD 102-5+L SE   Petobojna tabačna ofset mašina formata B1 (720x1020 mm) sa Perfektorom. God. proizvodnje 2008. Odštampala cca 264 miliona otisaka.  Oprema: CP 2000, CIP 3, Preset .  Ultrasonic kontrola duplog tabaka,  Autoplate,  Alcolor, Sva automatska pranja.  IR sušač, Puder aparat. Pripadajući alati i dokumentacija. Bez oštećenja na cilindrima i zupčanicima. U dobrom stanju, test u proizvodnji moguć. Slike dostupne.  Lokacija: EU. Cena: 355.000 EUR LOT.

Ofset masine - HEIDELBERG

Ofset mašine - MAN Roland

                                                                     - 18. april 2023. -

- Roland 202 TOB     Dvobojni ofset formata B2 (52x72cm). Sivi model. Godina proizvodnje 1995. Odštampala 30 miliona otisaka. Vakuumske trake i bočna mera. Vlaženje Rolandmatic. Edelman hlađenje. Hromirani cilindri. Puder aparat Weko T6. Poseduje četiri izlagajuće letve. Bušač ploče. Pripadajući alati i dokumentacija. Slike dostupne. Lokacija EU. Cena: 13.000 EUR LOT.

- Roland 202 E OB   Dvobojni ofset formata B2 (52x74 cm). God. proizvodnje 2000. Odštampala 52 mil. otisaka. Sistem 2/0 (nema Perfektor).  Oprema: RCI (upravljanje bojanicima i pločama). Vlaženje Rolandmatic, sa sistemom za hlađenje i cirkulaciju. Sistem brze izmene ploča. Puder aparat Weko 6. Hromirani cilindri. Debljina materijala: 0,04 – 0,8 mm. Poseduje prateći alate i dokumentaciju. U veoma dobrom stanju.  Slike i video mašine dostpni. Lokacija EU. Cena: 25.500 EUR LOT.

Roland 304 NP   Četvorobojni ofset formata B2 (59x74 cm). Godina proizvodnje 2000. Odštampala 40 mil. otisaka. Perfektor (4/0-2/2). Oprema: Pult RCI, APL (polu automatska zamena ploča). Vlaženje Rolandmatic. Sistem hlađenja i cirkulacije Technotrans. Sva automatska pranja (valjci, gumi cilindar, potisni (druk) cilindar. IR sušač. Puder aparat Grafix. U veoma dobrom stanju. Test u proizvodnji moguć. Lokacija  zapadna EU. Slike dostupne. Cena: 47.000 EUR LOT.

Roland 304 P   Četvorobojni ofset formata B2 (59x74 cm). Godina proizvodnje 2001. Odštampala 67 mil. Otisaka. Perfektor (4/0-2/2). Oprema: Pult RCI, APL (polu automatska zamena ploča). Vlaženje Rolandmatic. Sistem hlađenja i cirkulacije Technotrans. Sva automatska pranja (valjci, gumi cilindar, potisni (druk) cilindar. IR sušač. Puder aparat Grafix. U veoma dobrom stanju. Test u proizvodnji moguć. Lokacija zapadna EU. Slike dostupne. Cena: 52.000 EUR LOT.

- Roland 305 NP    Petobojni ofset formata B2 (530x740 mm). Godina proizvodnje 1999. Odštampala 103 miliona otiska. Perfektor (5/0 - 2/3). Oprema: Fotospektometar (Graphometronic register), Pecom, CCI. Vlaženje Rolandmatic. Sistem Technotrans alpha d. PPL (Poluautomatska zamena ploča). Svi automatski sistemi pranja (valjci, guma, druk). Non-stop ulaganje. Svi hromirani cilindri. Super Blue. Puder aparat Wekotron. Visoko izlaganje.  Poseduje bušač ploče. Bez oštećenja na cilindrima. Poseduje pripadajuće alate i dokumentaciju. Debljine materijala: 0.04 - 0.6mm; Max. brzina 15.000 otisaka/h. Test u radu moguć. Slike i video dostupni. Lokacije EU. Cena: 59.000 EUR LOT.

- Roland R 205 E OB    Petobojni ofset formata B2 (520x740 mm). God. Proizvodnje  2007. Odštampala 32 mil. otisaka. Sistem 5/0 (bez Perfektora)  Oprema: Pult RCI, Preset, EPL (Ergonomic plate loading - zamena ploča), Vlaženje Rolandmatic sa sistemom hlađenja i cirkulacije. Automatsko pranje gumi cilindra. Hromirani cilindri sa duplim dijametrom. Peglač  tabaka (sheet decurler). Puder aparat. Debljina materijala: 0,04-0,8 mm. Pripadajući alati i kompletna dokumentacija. U dobroj optičkoj i tehničkoj kondiciji. Test u proizvodnji moguć. Slike dostupne. Lokacija EU. Cena: 149.000 EUR LOT.

- Roland 505 0B + LV   Petobojni ofset sa lak jedinicom formata B2 (74x53cm). Godina proizvodnje 2004. Odštampala 106 mil. otisaka. Izdignuta mašina 250 mm. Sistem 5/0 (nema perfektor). Oprema: RCI 2, Denzitometrija, CCI+CIP 3, Premium verzija, Ekstenzivni sistem bojenja, APL (Automatska zamena ploča) Dodatak za karton, Svi automatski sistemi pranja (valjci, guma, druk). Vlaženje Rolandmatic + Delta Dampening Unit. Kontrola temperature valjaka. Hromirani cilindri. Antistatik uređaj Kersten. Lak jedinica sa Anilox valjcima. IR sušač. Puder aparat Grafix. Visoko izlaganje. U proizvodnji, test u radu moguć. Slike i video dostupni. Lokacija EU. Cena  145.000 EUR LOT.

- Roland 704 P   Četvorobojni ofset formata B1. Godina proizvodnje 2003. Odštampala 298 mil. otisaka. Perfektor (2/2-4/0). Oprema: RCI, CIP 3, PPL (polu-automatska zamena ploča). Sva automatska pranja. Vlaženje Rolandmatic. Hlađenje i cirkulacija Technotrans. IR sušač. Secomatic. Puder aparat Hitronic-S. U proizvodnji, test u radu moguć. Bez oštećenja na cilindrima i zupčanicima. Slike dostupne. Dostupan odmah. Lokacija EU. Cena: 148.000 EUR LOT.

- Roland 704 3B HiPrint   Četvorobojni ofset formata B1 (740x1040 mm). God. proizvodnje 2009. Odštampala 204 mil. otisaka. Sistem 4/0 (nema Perfektor). Poseduje: Pult RCI 2, Colortronic, Ergotronic, PPL (Polu-automatska zamena ploča), Preset (Automatsko podešavanje formata), Vlaženje: Roland Deltamatic. Sistem Technotrans Beta d. Svi automatski sistemi pranja (valjci, guma, druk). Seccomatic Drytronic IR/TL,  AirGlide delivery, Puder aparat Grafix Hitronic 3000. U dobrom stanju, test u proizvodnji moguć. Slike dostupne. Lokacija  EU. Cena:  299.000 EUR LOT.

- Roland 706+L    Šestobojna mašina sa lak jedinicom formata B1 (740x1040 mm). God. proizvodnje 2002. Hibridna mašina. Odštampala 196 mil. otisaka. Perfektor 2/4 nije u upotrebi. Oprema: CCI, Spektofotometar, CIP 3. Polu-automatska zamena ploča. Kit Plastic (može da štampa na plastici). Svi automatski sistemi pranja (valjci, guma, druk). Interdesk UV sušač (sa 2 lampe). Zadnji UV sušač (sa 3 lampe). IR sušač. Sušenje vrućim vazduhom. Lak jedinica sa Chamber blade sistemom. Dugačko izlaganje. Mašina u dobrom stanju, test u radu moguć. Dostupna u avgustu. Slike dostupne. Cena  295.000 EUR LOT.

 


 


Ofset mašine - MAN Roland

Ofset mašine - KBA

                                                                    - 18. april 2023. -

- KBA Rapida 72-2 K      Dvobojni ofset formata B2 (52x72 cm). Godina proizvodnje 1997. Odštampala 36 mil. otisaka. Sistem 2/0 (nema okretač). Alkoholno vlaženje. Sistem hlađenja i cirkulacije Technotrans. Hromirani cilindri. Savijač ploče. Pripadajući alati i dokumentacija. U dobrom stanju. Test u radu moguć. Slike dostupne. Lokacija Srbija. Cena 14.000 EUR LOT.

- KBA Rapida  72-4 PWHA    Četvorobojna ofset mašina formata B2 (52x72 cm). Godina proizvodnje 2001. Odštampala 55 mil. otisaka. Sistem 4/0 (nema Perfektor). Poseduje: pult Colortronic MC sa monitorom i dijagonalnim upasivanjem, sistem poluautomatske zamena ploča, sistem automatskog pranja gume. Vlaženje Alcotron, sistem Technotrans. IR sušač Eltosch sa tri lampe. Puder aparat Weko.  Pripadajući alati i dokumentacija. Test u radu moguć. Slike i video dostupni. Lokacija  EU. Cena 41.000 EUR LOT.

- KBA Rapida  74-4    Četvorobojna ofset mašina formata B2 (52x74 cm). Godina proizvodnje 2002. Odštampala 82 mil. otisaka. Sistem 4/0 (nema Perfektor). Poseduje: pult Colortronic MC sa monitorom i dijagonalnim upasivanjem, sistem poluautomatske zamena ploča, sistem automatskog pranja valjaka i gume. Kontrola temperature bojenih valjaka. Vlaženje Varidamp, sistem Technotrans. IR sušač. Puder aparat Weko AP 260.  Pripadajući alati i dokumentacija. Test u radu moguć.  Lokacija  EU. Cena  26.000 EUR LOT.

- KBA Rapida 72-5   Petobojni ofset formata B2 (520x720 mm). Godina proizvodnje 1995. Odštampala 38 mil. otisaka. Sistem 5/0 (bez okretača). Oprema: Pult KBA Colortronic Control Panel  (kontrola i dijagnostika; pomeranje otiska po: x,y i z osi; kaseta), ekran na dodir (touch screen), Polu-automatska zamena ploča. Sistem vlaženja Varidamp. Sistem hlađenja i cirkulacije Baldwin. Automatsko pranje gume. Brzina max. 15.000 otisaka/h. Dimenzije 830x220x190 cm. Težina 14 tona. Potrošnja 32 kW. Debljina materijala 0,06-0,6 mm. IR sušač. Puder aparat. Visoko izlaganje. Slike i video dostupni.  Lokacija EU. Cena 28.000 EUR LOT.

- KBA Rapida 75-5 + L    Petobojna ofset mašina formata B2+ (605x750 mm). Godina proizvodnje 2008. Odštampala 100 miliona otisaka. Oprema: CPC, Ergotronic, CIP 4, Dijagonalno upasivanje, Automatsko podešavanje formata i pritiska. Polu-automatska zamena ploča. Anti-statik uređaj na ulaganju i izlaganju Simco. Kontrola temperature bojenih valjaka Technotrans. Ecomatic vlažnje sa sistemom Technotrans Alpha C. Svi automatski sistemi pranja (valjci, guma, druk). Dupli dijametar potisnih (druk) cilindara. Svi valjci su Bóttcher. Produženo izlaganje, visoko izlaganje. Harris & Bruno Anilox coater. Grafix IR i HA sušač, Grafix puder aparat. U proizvodnji, test u radu moguć. Slike dostupne. Lokacija EU. Cena: 140.000 EUR LOT.

- KBA Rapida 105-4+L PWHA    Četvorobojna ofset mašina formata B1 (74x105 cm) sa lak jedinicom. God. proizvodnje 2003. Odštampala 199 mil. otisaka. Oprema: KBA Ergotronic, KBA Colortronic, CIP3, uključujući Lithoflach. Polu automatska zamena ploča. Automatsko pranje valjaka. Automatsko pranje gumi clindra. Vlaženje Varidamp. Sistem hlađenja i cirkulacije Baldwin. Detektor duplog tabaka i bočnog registra. Hromirani potisni (druk) cilindri. Peglač tabaka (Sheet Decurler). Anti-statik uređaj. Lak jedinica TRESU (Chambered Doctor Blade) Produženo izlaganje ALV 1. IR/TL sušač Grafix. Puder aparat Grafix. Centralni kabinet Becker.  Slike dostupne. U dobrom stanju, test u radu moguć. Lokacija EU. Cena: 225.000 EUR LOT.


Ofset mašine - KBA

Ofset mašine - RYOBI

                                                          - 18. april 2023 -

- Ryobi 524 HXX     Četvorobojni ofset formata B3 (37x52 cm.) God. proizvodnje 2001. Odštampala 59 mil. otisaka. Sistem 4/0 (bez Perfektora). Oprema: pult Ryobi PCS-J (Printing Control System),  S-APC (Poluautomatska zamena ploča). Vlaženje Ryobimatic sa sistemom hlađenja Technotrans. Automatski sistemi pranja valjaka i gume. Puder aparat Grafix. Nisko izlaganje. U dobrom stanju. Slike dostupne. Lokacija  EU. Cena:  37.500 EUR LOT.

- Ryobi 524 HXX     Četvorobojni ofset formata B3 (37x52 cm.) God. proizvodnje 2003. Odštampala 40 mil. otisaka. Sistem 4/0 (bez Perfektora). Oprema: pult Ryobi PCS-J (Printing Control System),  Preset. S-APC (Poluautomatska zamena ploča). Vlaženje Ryobimatic sa sistemom hlađenja Technotrans. Automatski sistemi pranja valjaka i gume. Puder aparat Grafix. Visoko izlaganje. U dobrom stanju. Slike dostupne. Lokacija  EU. Cena: 43.500 EUR LOT.

- Ryobi 524 GE     Četvorobojni ofset formata B3 (37x52 cm.) God. proizvodnje 2008. Odštampala 38 mil. otisaka. Sistem 4/0 (bez Perfektora). Oprema: pult Ryobi PCS-J (Printing Control System),  Ryobi Smart End Inking Program, S-APC (Poluautomatska zamena ploča). Vlaženje Ryobimatic sa sistemom hlađenja Technotrans alpha. Automatski sistemi pranja valjaka i gume. Puder aparat Grafix. Nisko izlaganje.  Brzina max 11.000 otisaka/h. Slike i video dostupni. Lokacija zapadna Evropa. Cena: 47.500 EUR LOT.

- Ryobi 524 GX    Četvorobojni ofset formata B3 (52x36 cm). God. proizvodnje 2004.  Odštampala 55 mil. otisaka. Oprema: Pult PCS-H, CIP 3, S-APC (Polu-automastka zamena ploča). Vlaženje Ryobimatic. Automatsko pranje valjaka. Automatsko pranje gume. Puder aparat. Nisko izlaganje.  Lokacija UK. Slike dostupne. Cena: 48.000 EUR LOT.

- Ryobi 524 GX     Četvorobojni ofset formata B3 (52x36 cm). God. proizvodnje 2007.  Odštampala 26 mil. otisaka.  Oprema: Pult PCS-H, PDS-E Print Density Control, CIP 3, SPC (Polu-automatska zamena ploča). Vlaženje Ryobimatic. Sistem Technotrans. Automatsko pranje valjaka. Automatsko pranje gume. Automatsko pranje potisnog cilindra (druk). Puder aparat Grafix 3000. Visoko izlaganje. pripadajući alati i dokumentacija. Lokacija  EU. Slike dostupne. Cena: 63.500 EUR LOT.
 


 
Ofset mašine - RYOBI

Ofset mašine - Adast

                                                               - 18. april 2023. -

- Adast Dominant 547 B      Četvorobojni ofset formata B3 (38x52 cm).  God. proizvodnje 2007. Odštampala 17 mil. otisaka. Oprema: Komandni pult Adacontrol, CIP 3, Autoplate. Vlaženje Adamatic. Supreblue. Puder aparat Grafix Junior. Hromirani cilindri. Max. brzina 11.000 otisaka/h. Dimenzije: D 4.350 x Š 1.320 x V 1.760. Težina: 1,8 t. U proizvodnji, test u radu moguć. Lokacija EU. Slike dostupne. Cena: 29.000 EUR LOT.
Ofset mašine - Adast

Ofset mašine - Komori

                                                                   - 18. april 2023. -

-  Komori GS 228    Dvobojni ofset formata B2 (720x520mm). Godina proizvodnje: 2007. Odštampala: 21 mil. otiska. Sistem 2/0 (bez okretača). Oprema: PQC Komori (Print Quality Control), KMS (Komori Monitoring System), AMR (Automatic Make Ready). Vlaženje alkoholno: Komorimatic, Tehnotrans hlađenje sa cirkulacijom. S-APC (Polu-automatska zamena ploča). Automatska pranja valjaka i gume. Hromirani štamparski cilindri. Nisko izlaganje. Puder aparat. Pripadajući alati i dokumentacija. Mašina je u veoma dobrom stanju, bez oštećenja na cilindrima i zupčanicima. Servisirana isključivo od strane servisera Komori. U proizvodnji, test u radu moguć. Slike i video dostupni. Lokacija Balkan. Cena: 48.000 EUR LOT. (Demontirana i utovarena na kamion)
 Ofset mašine - Komori

Noževi

                                                                - 18. april 2023. -

- Horizon, APC 58 NC    Serijski broj: 308xx. Radni otvor 580 mm. Poseduje programe. Jedno rezervno sečivo. Hromirani radni sto. U dobroj optičkoj i tehničkoj kondiciji. Slike dostupne. Lokacija Nemačka. Cena  3.500 EUR LOT.

- Wohlenberg GW 76 PR    Radni otvor 760 mm, hidraulična presa, poseduje dva rezervna sečiva, svetlo na radnom stolu. U dobroj optičkoj i tehničkoj kondiciji, test u radu moguć. Slike i video dostupni. Lokacija R BiH. Cena 3.500 EUR LOT.

-  Polar 78 ED     God. proizvodnje 2000. Oprema: Programi, LCD displej, hromirani radni i pomoćni stolovi sa vazdušnim jastukom, foto ćelije. Osvetljena linija sečenja. Visina naslage 120 mm. Rezervno sečivo. Pripadajući alati i dokumentacija. Test u radu moguć. U veoma dobrom stanju. Slike i video dostupni. Težina 1400 kg. Lokacija EU. Cena  13.000 EUR LOT.

- Polar 92 ED   Godina proizvodnje 2003. Programer, sa LCD TFT kolornim displejom. Foto ćelije. Hromiran radni sto. Vazdušni jastuk na hromranom stolu, vazdušni jastuk na pomoćnim radnim stolovima. Pripadajući vibro sto (jogger) za format B2 (52x72 cm) . Tri rezervna sečiva. Pripadajući alati i dokumetacija. Veoma dobra optička i tehnička kondicija. Test moguć. Slike i video dostupni. Lokacija EU. Cena:  17.000 EUR LOT.

- Wohlenberg 115 Pro-Tec    Godina proizvodnje 2006.  Opis: Programi, radni sto sa vazdušnim jastukom, foto ćelije. Obe pomoćne površine sa vazdušnim jastukom. u Veoma dobrom stanju.  Pripadajući alati i dokumentacija.  Test u radu moguć. Slike dostupne.  Lokacija  EU. Cena: 27.000 EUR LOT.Noževi

Štanc mašine

                                                                         - 18. april 2023. -

- Automatska štanc mašina sa izbijačima, format B2. Marka „Hatten“, model: DEKO 79 ST.    Godište: 2006. Oprema: Automatski transport, sečenje, savijanje, utiskivanje, izbacivanje.  Format: max:: 600 x 820 mm; min: 300 x 350 mm.  Pritisak max 250 t. Brzina: max. 6.500/h. Odradila cca 12.000 radnih sati.  Visina ulaganja: max. 1100 mm. Visina izlaganja: max. 1.000 mm.  Uređaj za automatsko podizanje rama sa alatom. Poseduje 1 okvir + 1 ploča za štancovanje.  Dimenzije 480x180x170 cm. Potrošnja 13 kW.  Mašina se može testirati u proizvodnji. U veoma dobrom optičkom i tehničkom stanju. Slike i video dostupni. Lokacija EU. Cena: 45.000 EUR LOT.

- Automatska štanc mašina Kama TS 74, sa sistemom za vruću foliju (zlatotisak).    Godina proizvodnje: 2005.  Format tabaka B2 (74x54 cm).  Sistem HFS za vruću foliju (zlatotisak). Komandni panel na dodir (Touch screen control). Strogi čeoni i bočni registar (paser).  Pritisak u punom formatu max: 150 tona. Brzina max 5000 /h. Gramature papira, kartona ili plastike: 100-1500 gr/m2. Debljina materijala max. 1,8 mm.  Sistem centralnog podmazivanja. Total tiraž štancovanja: 24605318.  Radnih sati: 7633. Dimenzije mašine cca 5x3 m. Pripadajući alati i dokumentacija.  U veoma dobrom stanju, test u radu moguć. Slike i video dostupni.  Lokacija Balkan. Cena: 51.000 EUR LOT.

- Automatska štanc mašina sa izbijačima WUPA PS 4.1 (Autoplaten)   Format B1+. Ser. No.: 1981, Godina proizvodnje 1974,  Oprema: Sistem ulagajućeg aparata Mabeg;  Format: max: 80 x 120 cm; min 360 х 500 mm. Format štancovanja max: 80 x 112 cm. Max. pritisak u punom formatu 240 tona; Gramature materijala 100-1000 g / m2. Debljina valovitog materijala (mikrovala) 3 mm; Vrste kartona: B, E, F. Max. brzina štancovanja 4.000 štancovanja/h. Radna jedinica sadrži dva rama za alat i dve ploče za štancovanje. Stanica sa izbijačima. Poseduje metalnu platformu za opsluživanje mašine. Dimenzije: 5.630 x 2.640 x 2.400 mm. Potrošnja: 15 kW. Težina 13 tona. U dobrom stanju, u proizvodnji, test u radu moguć. Slike dostupne. Lokacija: Balkan. Cena: 26.000 EUR LOT (utovarena na vozilo)

- Cilindar Albert Frankental      Format B1 (700x1000).  Servisirana 2022. Težina 6 t. Potrošnja elektr. energije 6,5 kW. Dimenzije: 3.700 x 2.400 x 2000 mm. Test  u radu moguć. Slike dostupne. Lokacija EU. Cena: 10.900 EUR LOT.
Štanc mašine

Laminatori - topla plastifikacija

                                                                       - 18. april 2023. -

- Termo laminator TAULER Printlam 75      Automatska plastificirka sa otsecanjem tabaka. Format B1. God. proizvodnje 2005.  PLC komandni pult. Automatski transport tabaka. Rad mašine je preko pneumatskog sistema valjaka pod pritiskom. Plastifikacija sa otsecanjem tabaka trimerom. Senzor foto ćelije za zaustavljanje mašine u slučaju nestanka listova.  Maks. dimenzije tabaka : 75 x 105 cm. Min. dimenzije tabaka: 20 x 25 cm. Potrošnja foliije: 30 m/min. Max. brzina: 4.000 tabaka/h. Gramature: 110-450 gr/m2. Izlaganje naslage max.: 530 mm. Potrošnja: 9,2 kW. Dimenzije mašine 4x1,5 m. Test u radu moguć. Slike i video dostupni. Lokacija: EU. Cena: 12.500 EUR LOT.Laminatori - topla plastifikacija